FORMULARZ REJESTRACJI OPROGRAMOWANIA
Po zarejestrowaniu programu online nie trzeba odsyłać karty rejestracyjnej!
Dane klienta
:
*:
*:
*:
*:
:
Adres
*:
Numer domu* i lokalu:
/
*:
*:
Dane kontaktowe
*:
:
:
:
Parametry rejestracji
*:
*:
*:

Kod instalacji to druga część numeru seryjnego.

*:
v
Informacje o sprzedawcy
:
:
v
:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Athenasoft Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Leszczynowej 7 w celu realizacji Uprawnień dodatkowych Użytkownika Oprogramowania (tj. możliwość korzystania z pomocy działu serwisu podczas pierwszej instalacji Programu, prawo zakupu nowych wersji Programu po preferencyjnych cenach w aktualnej ofercie), przyznanych mi na podstawie Warunków Licencji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Athenasoft Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Leszczynowej 7 w celach marketingowych (tj.otrzymywanie aktualnych informacji o nowych wersjach Programu, ofertach specjalnych i akcjach marketingowych).
Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).